စာမ်က္ႏွာ

September 1, 2010

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ လက္မွတ္အေရာင္းငွာနမ်ား

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ.........ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရႊမႏၱာလာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေနနဲ ့ခရီးသြားလူႀကီးမင္းတို ့လက္မွတ္၀ယ္ရ မွအဆင္ေၿပေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ လက္မွတ္အေရာင္းငွာနမ်ားကို ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ နီးစပ္ရာအေရာင္းလက္မွတ္ငွာနမ်ားမွာ ၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ရန္ကုန္ ပင္မ

ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္း၊ ျမင္းၿခံလမ္း၊ မ/ဥကၠလာပၿမိဳနယ္။

ဝ၉-၅ဝ၄၂၆၄၄ ၊ ဝ၁-၇ဝ၁၆၁၅

ဝ၁-၇ဝ၆ဝ၇၁ဓ

ေအာင္ဆန္းကြင္း (ပင္မ)

ေအာင္ဆန္းကြင္းေတာင္ဘက္တန္း။ အေဆြေတာ္ဂိတ္အနီး။

ဝ၁-၇၁ဝ၅၃၇၊ ဝ၁-၇ဝ၄၁၅၈.) ရတနာလင္း

သမိုင္းလမ္းဆံု ရတနာလင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘူတာႀကီးေ႐ွ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္းေတာင္ဘက္ျခမ္း

ဝ၉-၅၄ဝ၅၆၃၂

၇၃ဝ၁၁၅၂၇ဓ

.) ႐ိႈင္း

အမွတ္(၂၇၆)၊က်ိဳကၠဆံလမ္း(သမာဒိဌိျဖတ္လမ္း)၊ေက်ာက္ေျမာင္း၊တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

ဝ၉-၉၉၇၂ဝ၁၆/၇၃ဝ၅၄၃၃၆

.) ေ႐ႊေမာင္း

အမွတ္(၂၉၊၃၁)ႏွင္းဆီကုန္းလမ္းအလံုၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၆၄-၅ဝဝ၁၇/၂၁၄၃၆၉

.) ေ႐ႊေကာင္းကင္(မသီတာမ်ိဳး)

အမွတ္(၁၃)သံလမ္း ၊ (၇)ရက္ကြက္ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္

ဝ၁-၅၂၇၄၂၂

.) ေ႐ႊျပည္သစ္

အခန္း(၁၃၊၁၄၊၁၅၊၁၆)မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊အမ်ိဳးသမီးေဆးရံုႀကီးေဘး၊လမ္းမေတာ္။

ဝ၉-၅ဝ၄၅၁၇၇

.) ေ႐ႊသီဟ

တိုက္(၁၆ဝ/၁၆၄)၊ေျမညီထပ္၊ဗဟိုလမ္း၊အထက(၄)ေက်ာင္းေရွ႕၊ေညာင္တုန္းလမ္းထိပ္၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ဝ၁-၅ဝ၅၉၁၉ ၊ ၅၁၁၈၇၅

.) ေ႐ႊမင္းသမီး

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ၊ေညာင္ပင္ကားဂိတ္မွတ္တိုင္ေရွ႕အင္းစိန္

၀၁-၆၄၄၄၁၆/ဝ၉-၅ဝ၂ဝ၈၈၃

.) ေ႐ႊအင္းဝ

နႏၵဝန္ေစ်း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

၅၇၂၈၂ဝ

.) ေ႐ႊက်ား

၄၂-ဘီ ေျမညီထပ္၊ငုဝါလမ္း၊အလံုၿမိဳ႕နယ္။

၀၁-၂၂ဝ၈၆၆

.) ေ႐ႊလြန္းပ်ံ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းႏ်င့္ ၉၃-လမ္းႏ်င့္ ၉၄ လမ္းၾကား၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕ၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉-၅ဝ၄၁၅၂ဝ

.) ေ႐ႊဇင္

သမိုင္းဘူတာ႐ံုလမ္းႏွင့္ တပင္ေ႐ႊထီးလမ္းေထာင့္ ၊လိႈင္ဖိနပ္ဆိုင္ေဘး။

၇ဝ၉၇၂၃

A-1

.) အိပ္မက္စိမ္းႏွင့္ Moon Bakeryၾကားအမွတ္(၂၃) လွည္းတန္းလမ္းမ၊

၇ဝ၆၉၂၂

.) ေဆာင္

အမွတ္(၂၉၁) ေျမညီထပ္၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊အလယ္ဘေလာက္

၀၁-၂၄၅၅၁ဝ

.) ေအာင္ (ျမင္သာ)

ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး+မၾကဴၾကဴခိုင္

ဆိုင္အမွတ္(၄၃/၄၄)၊စီ-႐ံု၊ ျမင္သာေစ်း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

၀၁-၇၃ဝဝ၁ဝ၃၄

.)ေအာင္သုခ

(၁) ပါရမီလမ္းမ၊ ေ႐ႊမန္းသူ-႐ွမ္းမေလး အေဝးေျပးကားဝင္းေ႐ွ႕

ဝ၉-၅၁၃၇၇၄၆

(၂) ေျမနီကုန္းလမ္းဆံု၊ေရႊမန္းရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ပဒုံမာကဇတ္ရံုေရွ႕။

ဝ၉-၅၁၈၉၆၂၅

(၃) ယုဇနပလာဇာ ေျမာက္ဘက္ဝင္ေပါက္(၈)ေရွ႕၊

ေက်ာက္တန္းကားဂိတ္အနီး။

ဝ၁-၇၃ဝ၈၇၈၅၂

ဝ၁-၇၃ဝ၂၇၃၂၃

.) ေကာင္းစီ

၇ေစ်းရံု(၂)ေျမညီထပ္၊အျပင္တန္း၊အမွတ္(၁၇၃)၊ေျမညီထပ္၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း(အလယ္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဝ၉-၅၁ဝ၉၆၇၄၊ ၃၈၉၁၈၄

.) ေက်ာက္ခဲ

ေအာင္ဆန္းကြင္းအေ႐ွ႕ဘက္ျခမ္း။

၃၉၄၉၈၇၊ ၃၉၄၉၈၈

.) Climax

အမွတ္(၂၄ဝ)၊ဗားကရာလမ္း၊ေျမနီကုန္းပလာဇာေရွ႕၊စမ္းေခ်ာင္း။

၅၃၈၁၇/ဝ၉-၅၁၃၈၁၅၅

.) ခ်မ္းေျမ့ေအာင္

လမ္း(၄ဝ)ထိပ္၊ကုန္သည္လမ္းမႀကီး။

၂၄၂၄၄၇/၂၅၆၅၇၁

.) ခ်မ္းသာ

အမွတ္(၈၅၊၈၆)အခန္း(၂ဝ) ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉၅ဝ၆၈၉၆၃/ဝ၁-၅၂၇၂၈၄/၇၃ဝ၇၆၄၇၉

.) Easy Ticket

တိုက္ ၁၁၆၄/ အခန္း(၂)၊သမာဓိလမ္း၊ ေမတၱာၫြန္႕ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉-၅၁၈၈၂၄ဝ

.) Ever

အမွတ္(၅)သံလ်င္တံတားေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္ယာဝင္း၊ရတနာလမ္းသစ္၊သာေကတ။

ဝ၁-၅၅၉၇၃၁

.) EZT

အမွတ္(၂၂၅)၊အခန္း(၁၅ဝ၂) အိုလံပစ္တာဝါ၊ ၁၅-လႊာ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၁-၃၈၁၉၄၅

.) Fuji

၁၈/က ဦးဘဟန္လမ္း ၊ ဗိုလ္ကံညြန္႔ရပ္ကြက္ ၊ သကၤန္းကြၽန္း

ဝ၁-၅၇၂ဝ၆၂

.) ျပည့္ခ်မ္းသာ

၇ဝ၁၈၅၃၊ဝ၁-၅၁၆၃ဝ၇ ၊ ၅ဝ၅ဝ၇၇ ၊

၅၆၃၂၆၇ ၊ဝ၉၅၄ဝ၆၆၂၁

.) ျပည့္စံု႐ွင္ (အားမာန္႐ွင္)

အမွတ္ ၁၃/၁၄၊ဇကမၻာလမ္း၊သစ္ေစ်းအျပင္တန္း၊ဦးေမာင္နီေဆးဆိုင္၊သာေကတ။

၇၂ဝ၃၉၄

.) KMW

အမွတ္(၄၈)၊က်ားကြက္သစ္လမ္းႏွင့္ ဣစၥာသယလမ္းေထာင့္၊

ကုေဋၾကြယ္ လၻရည္ဆိုင္၊ေက်ာက္ေျမာင္း။

ဝ၉-၅၅ဝ၄၆၁၅

.) New Motion

ကြၽန္းေတာလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္း

၀၁-၅၃၇ဝ၂၄/ဝ၉၅၁၉၉၁၆/၅၂၅၉၉၉

.)OD

အမွတ္(၅၂) ကြၽန္းေတာလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းရန္ကန္။

၅ဝ၄၈ဝ၈

.)ဦးတာ (ေရႊပါရမီခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

အမွတ္(၃၂)ပါရမီလမ္း၊၁၆ရပ္ကြက္လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉-၅ဝ၃၅၃၉ဝ

.)စိန္

အမွတ္(၃)ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊တာေမြအဝိုင္းထိပ္အနီး။

၅၅၁၅၈၆

.)ဆင္ျဖဴေတာ္ေဟာ္တယ္

အမွတ္(၁၁/၁၅)၊ ကန္လမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဝ၉-၅၁၅ဝ၃၉၈၆၊ ၅ဝဝ၈၂၂

.) မိုးေကသီ

အမွတ္(၁၇၂-က)၊ ၅/၇၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ထန္းေျခာက္ပင္လမ္းဆံု၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၁-၆၁ဝ၈၉၆

.)မလိခူး

အမွတ္(၆၈)ေျမနီကုန္းေစ်းလမ္း၊ေျမနီေျမာက္ရပ္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၈)အခန္း(၁၂) ဦးဝိစာရအိမ္ယာ၊ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ဓ

ဝ၁-၅၂၇၆၉၉/ဝ၉-၅ဝဝ၇၆၄၇/၂၈၇ဝ၈ဝဓ

.) Tun Tun Naing

အမွတ္(၂ဝ၇)၊ ၅-လႊာ၊ ဗ်ိဳင္း႐ြာမရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉-၉၉၂၈၇၉၆

.) ကိုၿဖိဳး

၁။ အမွတ္္(၂၂) ၊ ဗအာင္ဆန္းကြင္းေတာင္ဘက္တန္း၊ ဘူတာႀကီးေ႐ွ႕၊ဂႏၶမာကုမၸဏီေဘး။

၂။ အမွတ္(၁၅)၊ ဗအာင္ဆန္းကြင္းအေ႐ွ႕ဘက္တန္း၊အထက္ပန္းဆိုးတန္း။

၃။ အမွတ္(၅၆၉)၊ သမိုင္း(၆)လမ္းထိပ္၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုအနီး၊ မရမ္းကုန္း။

၄။ အမွတ္(၈၇၉)၊ပင္လံုလမ္း၊နာရီစင္မွတ္တိုင္အနီး၊မ/ဒဂံု။

၅။ ဇရပ္ကြင္းလမ္းဆံု။

ဝ၁-၂၄၉၆၇၂

၀၁-၃၈၁၄၇၂

၀၁-၇ဝ၄၉၃၄ဓ

.) တင္တင္ေအး

၈ မိုင္မွတ္တုိင္ ျပည္လမ္း ၊ ၿမိဳင္ေဟဝန္ပန္းျခံ

ဝ၁-၆၆၄၁၆၂ ၊ ၇၃ဝ၁၂၃၆၉ ဝ၉-၅၁ဝ၈၇၇၃

.)ထိုက္သူစံ

အမွတ္(၃)၊က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္

၆၅၂၄၁၁/၆၅၂၄၁၂/ဝ၉၈၆ဝ၂၁ဝဝဓ

.)ပြင့္သစ္စ စတိုး

အမွတ္(၁၁၆)၊အင္းစိန္လမ္းမ သုခမွတ္တိုင္၊(၉)ရပ္ကြက္၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

၅၂၄၂၈၄/ဝ၉-၅ဝ၁၆၈၃၃

.) ေ႐ႊရထား

ပန္းဆိုးတန္း။

၃၈၃၆၆၁

.) ႐ြက္လွ

အခန္း(၈)၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး၊ အင္းစိန္လမ္းမ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဝ၉-၅၅ဝ၆၃၁၃

ဝ၁-၅ဝ၅၄၃၆

ဝ၁-၇၃ဝ၁၇၉၁၈ဓ

.)ေမသက္ခိုင္

အမွတ္(၂၁)၊ကမာ႐ြတ္ဘူတာ႐ံုလမ္း၊အင္းစိန္လမ္းမ၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။ ဓဝ၁-၅၂၇၁၅၃၊ဝ၉-၈၆၄၁၂၆၂

ဝ၁-၇၂၃၄ဝ၂၊ ဝ၉၄ဝ၄ဝ၃၂၄။ဝ၁-၇၃ဝဝ၄၃ဝ၃ဓ

.) ေအာင္ေဆးခန္း

ဆည္ေျမာင္းဝင္း၊(၈)မိုင္ခြဲ၊မရမ္းကုန္း

ဝ၉-၂ဝ၅၁ဝ၈ဝ/ဝ၉-၆၅၂၅၁၄ဝဓ

.) ရန္ကင္းစံ

အမွတ္(၂၁၆)၊အခန္း(၁)၊ ရန္႐ွင္းလမ္း၊၁၂ လံုးတန္းရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ဝ၁-၅၄၉၈၃၉